Čo je Dieselagregát

Čo je Dieselagregát

Elektrický zdrojový agregát (EZA)


Elektrický zdrojový agregát (nazývaný aj dieselagregát, motorgenerátor, elektrocentrála alebo aj záložný generátor) je zariadenie, ktoré slúži ako záložný alebo primárny zdroj elektrickej energie. Jeho základom je dieselový (prípadne aj benzínový alebo plynový) spaľovací motor a synchrónny generátor. EZA sú základom systémov výroby elektrickej energie tam, kde je potrebné zabrániť výpadkom elektrického prúdu, kde je výroba takýmto spôsobom najefektívnejšia alebo najvhodnejšia. 

Generátor elektrického napätia je zariadenie, ktoré premieňa mechanickú prácu na elektrické napätie, všeobecne na princípe elektromagnetickej indukcie.
Opačným zariadením ku generátoru elektrického napätia je elektromotor.

Elektrické zdrojové agregáty využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus.
Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičami ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Túto silu nazývame Lorentzova sila.
V bežnom elektrickom zdrojovom agregáte posobí rotor krútiacim momentom tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vytvárali elektrický potenciál na vinutiach statora. 
Toto napätie je z vinutí odoberané a usmerňované a pomocou rozvádzača a elektrickej siete, privádzané k elektrickým spotrebičom 


Elektroinštalácie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:

 • Komplexné elektroinštalačné práce
 • Elektroinštalácie hotelov polyfunkčných domov a priemyselných objektov do 1000V
 • Dodávka montáž a regulácia interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel 
 • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov 
 • Elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
 • LED osvetlenie
 • Videovrátniky - domáce telefóny
 • Elektrické vykurovanie voľných plôch (tzv. podlahové kúrenie), odkvapov, potrubí a pod., systémom DEVI
 • Elektrické vykurovanie konvertormi
 • Návrh, dodávka a realizácia bleskozvodov
 • Návrh, dodávka a realizácia a servis inteligentnej elektroinštalácie NIKOBUS
 • Návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov (EZS/tzv. Alarmov) Jablotron
 • Návrh, dodávka, montáž a servis kamerových systémov – CCTV
 • Opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • Dodávka a montáž Akumulátorov Exide pre záložné zdroje a Motorové vozidlá
 • Návrh dodávka a montáž satelitných prijímačov a digitáleho televízneho príjmu.
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) 
 • Havarijná služba - NON-STOP
Pri realizácii každého projektu dbáme na dôslednosť a kvalitu nami vykonanej práce. Svedčí o tom aj fakt, že doposiaľ sme nezaznamenali žiadnu reklamáciu. Sme schopní prispôsobiť sa Vašim nadštandardným a nezvyčajným požiadavkám.

Na všetky horeuvedené činnosti vlastníme potrebné oprávnenia a osvedčenia. Pri realizácii každého projektu dbáme na dôslednosť a kvalitu nami vykonanej práce. Svedčí o tom aj fakt, že doposiaľ sme nezaznamenali žiadnu reklamáciu. Sme schopní prispôsobiť sa Vašim nadštandardným a nezvyčajným požiadavkám, pričom je pre nás prioritou dodržanie vopred dohodnutých termínov Spoločnosť Bestservis bola založená po predošlých skúsenostiach pôsobenia v elektrotechnickom priemysle, najmä v oblasti dodávateľsky vykonávaných prác stredného rozsahu pri zhotovovaní elektrických rozvodov v priemyselných objektoch, občianskej výstavby, pri rekonštrukciách obytných a rodinných domov. Ďalej pri montážach vo výrobných závodoch a pod.

Kalkulačka


Nasledujúce kalkulačky pomáhajú určiť veľkosť agregátu, ktorý potrebujete pre vaše použitie. Ďalšie kalkulačky na tejto stránke sú určené na prevody jednotiek a ďalších súvisiacich veličín.

Kalkulácia
Kalkulačka výkonu
Prepočet kVA na kW
Prepočet kW na kVA
Prepočet kW na HP
Ampéry, kde kVA je známe
kVA potrebné na spustenie motorov
Sprievodca štandardnými jednotkami
Kilovoltampéry kVA
Kilowaty (1000 watov = 1 kW) kW
Ampéry (Voltampér alebo prúd) I
Napätie E
Účinník PE
Percento účinnosti %EFF
Konská sila HP
Kalkulačka na požiadavky na výkon
Fáza Požadované napätie
V
Ampéry
I
Výkon
Faktor
= Výkon
kW
1
3
.8
1.0
Prepočet kW na kVA
kW = kVA
Prepočet kVA na kW
kVA = kW
Prepočet kW na HP
kW = HP
Akú veľkosť dieselagregátu je potreba na spustenie 3 fázového elektromotora Direct on Line (DOL)
HP motora = Agregát - potrebné kVA
Výpočet ampérov (kde poznáme kVA)
Fáza
1,2,3
Agregát
kVA
Napätie
Požadované
= Ampéry
I

* INFO: Pokiaľ sa jedná o zložité elektrické výpočty, treba osloviť o pomoc kvalifikovaného elektrikára, kalkulačky na tejto stránke sú nápomocné pri vytváraní generácie len všeobecných odhadov. Vo väčšine prípadov sú početné ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ptresné výpočty, napr. ako: nadmorská výška, železo a straty, motorové účinnosi, atď). Ak si stále nie ste istí, alebo chcete pomôcť analyzovať vašu súčasnú situáciu kontaktujte nás s vašimi otázkami

Kontakt


Adresa:
BESTSERVIS SK s.r.o.
Nová 466/44, Lozorno 900 55


Telefón:
00421 944 24 20 20

E-mail:
info@bestservis.sk

Fakturačné údaje:
BESTSERVIS SK s.r.o.
Nová 466/44, Lozorno 900 55


IČO: 46649298
DIČ: 2023505880
IČ DPH: SK 2023505880
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2924875148/1100
BIC/SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK1711000000002924875148


Napíšte nám